Addres
Stowarzyszenie Eko-Spol  
ul. K. Napierskiego 83/44 70-783 Szczecin
Dane

REGON: 320882446
NIP: 9552299065
KRS: 0000338354